Climb Ethic

Value 2: Freedom and diversity

Свобода и разнообразие

Скалолазы любят быть свободными. Мы ценим свободу выбора своего пути в скалолазании, в наших мыслях, в наших... Find out more
Value 11: Meeting the Olympic Spirit

Freedom and diversity

Climbers like to be free. We value the freedom of choosing our way of climbing, to think about...

Vryheid en diversiteit

Klimmers hou daarvan om vry te wees. Ons waardeer die vryheid om te kan kies hoe ons klim, om... Find out more