Climb Ethic

Value 12: Inspiration, Inclusiveness and Openness of this Charter

Value 9: Climbing Gyms and Social Transformation

Inspiration, Inclusiveness and Openness of this Charter

We are conscious that an ethics charter raises risks, like the one of restricting our practice,...

Inspirasie, Inklusiwiteit en Openheid van hierdie Handves

Ons is bewus daarvan dat ’n etiese handves risiko’s oplewer, soos die beperking van ons praktyk,... Find out more