Climb Ethic

Value 11: Meeting the Olympic Spirit

Value 4: Performance and pleasure of climbing

Meeting the Olympic Spirit

Climbing values align with the first fundamental principle of Olympism: « Olympism is a...

Ontmoeting van die Olimpiese Gees

Klimwaardes sluit in by die eerste fundamentele beginsel van die Olimpiese Spele: «Die olimpiese... Find out more